Success Food Company е специализирана в производството на сурово – сушени месни деликатеси, месни специалитети, разфасовки и заготовки, млени меса и продукти от млени меса.


Запазената марка на производството е възраждане и развиване на българското кулинарно наследство, прилагайки старите домашни рецепти в съвременни технологични и производствени процеси.

Производствената база е изградена от профилирани продуктови линии, специализирани сушилни помещения, осигуряващи естествена среда на изсушаване, складови зони за суровинно и продуктово съхранение, добре функционираща дистрибуция.

Success Food Company с увереност гарантира постоянното качество на произвежданите продукти, постигано при стриктно спазване на изискванията на добрите производствени практики, строг контрол на доставчиците и перфекционизъм в рецептурите.

Убедени сме, че тайната на успеха е непоколебимият професионализъм!